GPS Tracker รุ่น ST-901

GPS Tracker จะเป็นเครื่องอุปกรณ์ที่ช่วยติดตามรถ หากอยากทราบตำแหน่งรถอยู่ที่ไหน สามารถทราบได้ทันที แน่นอนว่าทำให้รถของคุณปลอดภัยมากขึ้น และยังมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ ผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณ สามารถติดตั้งรถทุกชนิด สำหรับรุ่น ST-901 จะเป็นรุ่นหนึ่งที่แนะนำให้ใช้ ด้วยคุณสมบัติต่างๆ แล้ว ซึ่งสามารถตอบโจทย์ปัญหาเรื่องรถได้ดี ด้วยที่สามารถให้ความปลอดภัยได้มากแล้ว ยังมีระบบแจ้งเตือนหลายชนิดด้วยกัน

Bankbongx

17/01/2023

GPS Tracker รุ่น ST-902 แบบเสียบพอร์ต OBD2

GPS Tracker จะเป็นเครื่องอุปกรณ์ที่ช่วยติดตามรถ หากอยากทราบตำแหน่งรถอยู่ที่ไหน สามารถทราบได้ทันที แน่นอนว่าทำให้รถของคุณปลอดภัยมากขึ้น และยังมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ ผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณ สามารถติดตั้งรถทุกชนิด สำหรับรุ่น ST-902 จะเป็นรุ่นหนึ่งที่แนะนำให้ใช้ ด้วยคุณสมบัติต่างๆ แล้ว ซึ่งสามารถตอบโจทย์ปัญหาเรื่องรถได้ดี ด้วยที่สามารถให้ความปลอดภัยได้มากแล้ว ยังมีระบบแจ้งเตือนหลายชนิดด้วยกัน

Bankbongx

15/01/2023
Message us