นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ thaigpsdd.com (เว็บไซต์) เป็นของและดำเนินการโดย บริษัท เอสพี21 อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (บริษัท หรือ เรา) เราให้คำมั่นว่าจะเคารพ และปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านอย่างจริงจัง และจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีผลบังคับใช้กับทางบริษัททั้งหมด ต่อไปนี้จะเป็นการอธิบายรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน เราขอแนะนำให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (นโยบายฯ) โดยละเอียด

1. ขอบเขตของนโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายฯ ฉบับนี้มีผลใช้บังคับกับท่านหากท่านเป็นผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ที่ได้ทำการซื้อ สนใจ หรือประสงค์ที่จะซื้อสินค้า ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และหมายรวมถึงบุคคลธรรมดาใด ๆ ที่ได้ทำการลงทะเบียนสมัครเพื่อรับข่าวสาร และสื่อการตลาด ต่าง ๆ จากบริษัท

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้ทำการเก็บรวบรวมจากท่านได้แก่

 • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตน – ชื่อ-นามสกุล หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ชื่อบัญชีของท่านในสื่อสังคมออนไลน์ (Platform Specific ID)
 • ข้อมูลติดต่อ – หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ติดต่อ (บ้านเลขที่ จังหวัด อำเภอ/เขต ตำบล/แขวง รหัสไปรษณีย์)
 • ข้อมูลที่ใช้ในการระบุตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ – หมายเลขไอพีของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน (IP Address) คุกกี้ (Cookie) หรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการติดตามอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน (Tracking Technologies)
 • ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน ได้แก่ ข้อมูลการใช้งานและการท่องเว็บไซต์ เนื้อหาบนเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม วันและเวลาที่ท่านได้เข้าใช้งานหรือสิ้นสุดการใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลเกี่ยวกับการค้นหาของท่านบนเว็บไซต์ ประเภทเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน ภาษาที่ท่านใช้งานบนเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ ที่อยู่ของเว็บไซต์อื่นซึ่งเชื่อมโยงท่านเข้าสู่เว็บไซต์บริษัท ผ่านเครื่องมือดังต่อไปนี้ Google Analytics Google Ads และ Facebook Pixel

ในกรณีที่ท่านได้ให้ข้อมูลของบุคคลภายนอกแก่บริษัท ท่านรับรองว่าได้แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายฯ ฉบับนี้แล้ว และได้รับความยินยอมจากบุคคลภายนอกดังกล่าวแล้ว หรือมีฐานโดยชอบด้วยกฎหมายอื่นใดในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่บริษัทเพื่อใช้ในการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฯ ฉบับนี้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้บริษัท จะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลภายนอก ท่านรับรองว่าจะให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ ในการขอความยินยอมจากบุคคลภายนอกด้วย

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 การเก็บรวบข้อมูลส่วนนบุคคลโดยตรงจากท่าน

บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรงในกรณีที่ท่านได้ทำการติดต่อบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมถึงผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ซึ่งอาจรวมถึงรูปแบบหรือวิธีใด ๆ ที่หลากหลายและสามารถเข้าถึงได้ เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย อีเมลข้อความสนทนา และข้อความสนทนาผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ (social media)

3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่น

หากท่านสมัครเป็นผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของเราโดยใช้บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ใดของท่าน หรือเชื่อมต่อบัญชีที่มีกับบริษัทของท่านกับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่านหรือใช้ฟีเจอร์อื่นของสื่อสังคมออนไลน์บริษัท เราจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านซึ่งท่านได้สมัครใจให้ไว้แก่ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ตามนโยบายของผู้ให้บริการดังกล่าว และเราจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัททำการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

วัตถุประสงค์ รายละเอียด
ลงทะเบียนลูกค้าในฐานข้อมูลสมาชิกของบริษัท สมัครสมาชิก และการเข้าสู่ระบบ

เพื่อสมัครสมาชิกร้านค้า และการ Login เข้าสู่ระบบเพื่อเช็คสถานะสินค้า การสั่งซื้อสินค้า หรือติดตามสินค้า การแจ้งชำระเงิน รวมไปถึงการคืนสินค้า ตามเงื่อนไข/นโยบายการคืนสินค้า

การสั่งซื้อสินค้า

ในกรณีที่ท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์บริษัท บริษัทจะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่าน และการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดส่งสินค้าตามที่อยู่ที่แสดงไว้ การบริการหลังการขายและการรับประกันสินค้า

การใช้งานคุกกี้ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการติดตามอื่น ๆ (“คุกกี้”)

ในกรณีที่ท่านได้เข้าใช้งานเว็บไซต์บริษัท บริษัทจะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการระบุตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

 • เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์บริษัทได้โดยอย่างสะดวก
 • เพื่อติดตามจำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์บริษัท และการใช้งานเว็บไซต์บริษัทโดยผู้ใช้งาน
 • เพื่อการโฆษณา บริษัทอาจใช้คุกกี้และข้อมูลที่ได้จากการใช้คุกกี้มาเพื่อวิเคราะห์ความสนใจ หรือ ความต้องการในสินค้าของท่าน เพื่อประโยชน์ในการเสนอสินค้า บริการ และ โปรโมชั่นที่เหมาะสมให้แก่ท่าน

5. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

โดยเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อจำกัดภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้

 1. ขอเข้าถึง และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และร้องขอให้ทำการเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
 2. ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่ใช้งานได้โดยทั่วไป หรือสามารถอ่านได้ด้วยอุปกรณ์ (หากมี) รวมถึงขอให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น
 3. ขอให้ดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้
 4. คัดค้านการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 5. ขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 6. ขอให้ดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกต้อง เป็นปัจจุบัน หรือสมบูรณ์ โดยท่านสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบันได้ไม่ว่าในเวลาใดโดยการเข้าถึงซึ่งบัญชีผู้ใช้ของท่านบนเว็บไซต์ของบริษัทและ
 7. ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นอาศัยฐานความยินยอม ท่านมีสิทธิขอถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้

เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เราขอสงวนสิทธิในการร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอของท่าน หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการตามสมควร อย่างไรก็ตามเราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงค่าธรรมเนียมก่อนจะดำเนินการตามคำขอของท่าน

ในกรณีที่ท่านต้องการใช้สิทธิข้างต้น ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Officer) ที่ atibuy@gmail.com

6. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

6.1 เพื่อรักษาความปลอดภัยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึง การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การประมวลผล การทำสำเนา การเปลี่ยนแปลง การจำหน่าย การทำให้สูญหาย การใช้ในทางที่ผิด การดัดแปลงหรือความเสี่ยงอื่นที่คล้ายคลึงกัน โดยไม่ได้รับอนุญาต เราได้ใช้มาตรการในการจัดการที่เหมาะสม ทั้งที่เป็นรูปธรรมและในทางเทคนิค เช่น

 1. จำกัดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้เข้าถึงได้เฉพาะของบุคคลที่จำเป็นต้องเข้าถึง
 2. รักษาระดับของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพื่อป้องกันการเข้าถึงทางคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต

6.2 หากท่านเชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของท่านถูกละเมิด กรุณาติดต่อเราโดยทันที

6.3 ท่านควรทราบว่าไม่มีวิธีการถ่ายโอนใดบนอินเตอร์เน็ตหรือขั้นตอนการเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัยโดยสมบูรณ์ แม้ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยนั้นได้ แต่เราได้พยายามอย่างมากที่จะปกป้องความปลอดภัยในข้อมูลของท่านและจะทบทวนและเพิ่มเติมมาตรการการรักษาข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

6.4 รหัสผ่านของท่านคือกุญแจในการเข้าถึงบัญชีของท่าน กรุณาใช้ตัวเลขเฉพาะ ตัวอักษรและอักษรพิเศษ และจะต้องไม่แบ่งปันรหัสผ่านบริของท่านกับบุคคลใด หากท่านแบ่งปันรหัสของท่านกับผู้อื่น ท่านจะต้องรับผิดชอบการกระทำทั้งหมดที่ได้ทำไปในนามของบัญชีของท่านและผลที่ตามมา หากท่านเสียการควบคุมรหัสผ่านของท่าน ท่านอาจเสียการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและข้อมูลอื่นที่ท่านได้ส่งให้แก่บริษัท อย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งท่านอาจตกอยู่ภายใต้ความผูกพันตามกฎหมายในการกระทำใด ๆ ที่ได้กระทำไปในนามของท่าน ดังนั้นหากมีการเข้าถึงรหัสของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่าด้วยเหตุใดหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่ารหัสของท่านถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านควรติดต่อเราและเปลี่ยนรหัสของท่านโดยทันที ท่านจะต้องไม่ลืมออกจากระบบบัญชีของท่านและปิดบราวเซอร์หากท่านใช้งานในคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้ร่วมกับผู้อื่น

7. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

7.1 เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ตลอดระยะเวลาของสัญญา ตลอดระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หรือตลอดระยะเวลาที่ได้มีการติดต่อสื่อสารกัน และจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นระยะเวลาต่อไปอีก 10 (สิบ) ปี หลังจากความสัมพันธ์ตามสัญญาสิ้นสุดลง หรือหลังจากที่ท่านได้มีการติดต่อสื่อสารกับบริษัทเป็นครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณี เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะได้กำหนดไว้เป็นอื่น

7.2 เราจะยุติการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และดำเนินการใด ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ครบกำหนดระยะเวลาการเก็บรักษาหรือที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ซึ่งรวมถึงการนำวิธีการที่ข้อมูลที่อาจเชื่อมโยงท่านออก

8. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก

บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่น สำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ดังนี้

 • (ก) บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้ให้บริการของบริษัท เช่น ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์ (ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Facebook Google Analytic Google Adword และ Hotjar) ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการด้านการรับชำระเงิน สำนักงานบัญชี ผู้ตรวจสอบ และที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย เป็นต้น
 • (ข) บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทในเครือ
 • (ค) บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้จัดจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการ (Product Distributors)
 • (ง) บริษัทฯอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับได้กำหนดไว้ หรือเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานผู้มีอำนาจ หน่วยงานของรัฐ และ/หรือศาล
 • (จ) บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแก่บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสิทธิความเป็นเจ้าของของบริษัท หรือสินทรัพย์ หรือทรัพย์สินใด ๆ ของบริษัท เช่น การควบรวมกิจการ เป็นต้น

โดยการเปิดเผยซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลดังกล่าว เราจะทำให้แน่ใจว่าบุคคลภายนอกและบริษัทในเครือของเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัยจากการเข้าถึง การรวบรวม ใช้ เปิดเผย ประมวลผลหรือความเสี่ยงอื่นใดที่ใกล้เคียงกันโดยไม่ได้รับอนุญาตและจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่จำเป็นจะต้องใช้เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น

9. เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

ในกรณีที่การใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น บริษัทไม่จำต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานเว็บไซต์อื่นต่อท่าน โดยในกรณีนี้บริษัทแนะนำให้ท่านศึกษา และ ทำความเข้าใจเงื่อนไข และ รายละเอียดการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการเพิ่มเติม

10. การใช้งานคุกกี้

คุกกี้ คือ ไฟล์ขนาดเล็กซึ่งใช้ในการจัดเก็บข้อมูลโดยการบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องมืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ท่านได้ใช้งาน เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต เป็นต้น บริษัทใช้งานคุกกี้ และ/หรือเทคโนโลยีในการติดตามอื่น ๆ นอกจากนี้ บริษัทยังใช้งานคุกกี้เพื่อติดตามจำนวนผู้ใช้งานเว็บไซต์บริษัท และการใช้งานเว็บไซต์บริษัทโดยผู้ใช้งานดังกล่าว

ประเภทของคุกกี้ที่บริษัทใช้และรายละเอียดการใช้คุกกี้ดังกล่าว ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

 1. คุกกี้ประเภทจำเป็น บริษัทจะใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง เพื่อช่วยในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และสื่อสารระหว่างเว็บเบราว์เซอร์กับเซิร์ฟเวอร์ของท่าน
 2. คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ และวัดผลการทำงาน บริษัทฯจะใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อวัดผลการทำงาน โดยประมวลการเข้าเยี่ยมชม ตลอดจนจำนวนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้งานนั้น ๆ โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้งาน ทำให้บริษัททราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น
 3. คุกกี้ประเภทการทำงาน บริษัทใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อจดจำคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ท่านได้เลือกหรือตั้งค่าในขณะใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้เหล่านี้จะถูกนำกลับมาใช้อีกครั้งในคราวที่ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท สิ่งที่ท่านเคยได้เลือกใช้หรือ ตั้งค่านั้นจะนำมาแสดงผลโดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องทำการเลือกหรือตั้งค่าใหม่อีกครั้งเพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่าน เช่น ภาษา ข้อมูลรายละเอียดสำหรับการล็อกอินแสดงไว้อยู่แล้ว หรือข้อมูลที่กรอกไว้อยู่แล้วในแบบฟอร์มบริการ
 4. คุกกี้เพื่อการตลาด (การขาย/ให้บริการตามความสนใจ) บริษัทอาจใช้คุกกี้และข้อมูลที่ได้จากการใช้คุกกี้มาเพื่อวิเคราะห์ความสนใจ เพื่อประโยชน์ในการเสนอสอนค้า บริการ และโปรโมชั่นที่เหมาะสมให้แก่ท่าน
 5. คุกกี้อื่น ๆ บริษัทใช้คุกกี้อื่น ๆ ของบุคคลภายนอกซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทด้วย ซึ่งคุกกี้เหล่านี้ทำให้บุคคลภายนอกสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเช่น จำนวนครั้งของการเข้าชม พฤติกรรมบนเว็บไซต์ของผู้ใช้งานประเภทของเบราว์เซอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลจากไฟล์พิกเซล หรือข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมของท่าน (เช่นตำแหน่งที่ตั้ง) วัตถุประสงค์ของการเก็บและประมวลผลคุกกี้คือการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของผู้เข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท พฤติกรรม ลักษณะการใช้งานที่ชอบ และความสนใจในบริการต่าง ๆ ของผู้เข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้ประเภทนี้จะทำให้สามารถแสดงโฆษณาและข้อเสนอทางการตลาด และทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของท่านต่อสื่อวัสดุที่ปรากฎอยู่

เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลแฮชทางเดียว (one-way hashed information) กับพันธมิตรบุคคลที่สาม (Facebook) ซึ่งอาจรวมข้อมูลแฮชกับตัวบ่งชี้อื่นๆ เพื่อให้บริการโฆษณาของบริษัทที่อิงตามความสนใจส่วนบุคคล บนเว็บไซต์อื่นๆ หรือบนแอปพลิเคชั่นของอุปกรณ์พกพา โดยอ้างอิงจากการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านในครั้งก่อนหน้า บริษัทมิได้สนับสนุนหรือรับรองจุดมุ่งหมาย อุดมการณ์ หรือคำประกาศของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นใดๆ ที่แสดงโฆษณาของเรา

กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Facebook – https://www.facebook.com/ads/settings ด้วยเช่นกัน เพื่อยกเลิกตัวเลือกบางอย่างเกี่ยวกับคุกกี้ สำหรับการยกเลิกการใช้งานซึ่งเกี่ยวข้องกับการโฆษณาที่อิงตามความสนใจของผู้บริโภค ท่านอาจยังคงได้รับโฆษณา แต่เครือข่ายที่ท่านยกเลิกการใช้งานจะไม่ส่งโฆษณาที่ออกแบบให้ตรงกับความสนใจของท่านให้แก่ท่านอีกต่อไป โปรดทราบเช่นกันว่า การออกจากบัญชีผู้ใช้งานของท่านไม่ได้หมายความว่าท่านเลือกไม่รับโฆษณาแบบส่วนบุคคลแล้ว

ท่านอาจต้องดำเนินการบนแต่ละเบราว์เซอร์ รวมถึงอุปกรณ์ที่ท่านอาจใช้ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับคุกกี้เพื่อการทำงานและคุกกี้ที่ไม่ใช่เพื่อการทำงานบางตัว สำหรับเว็บไซต์ของบริษัท ท่านสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านให้ปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้ รวมถึงถอนความยินยอม หรือ ยกเลิกการให้ความยินยอมในการใช้งานคุกกี้เพื่อเสนอขายสินค้า ในกรณีนี้ ท่านสามารถถอนความยินยอม หรือ ยกเลิกการให้ความยินยอมในการใช้งานคุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ตลอดเวลา โดยไปที่ ตั้งค่าความยินยอมสำหรับการใช้คุกกี้ ทั้งนี้ หากท่านปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทได้ไม่ว่าทั้งหมด หรือแต่บางส่วน

11. การเปลี่ยนนโยบายฯ ฉบับนี้

บริษัทอาจทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ ฉบับนี้เป็นครั้งคราวเมื่อจำเป็น หรือเมื่อกฎหมายที่ใช้บังคับได้กำหนด โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงใด ๆ นั้นกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดให้ได้รับความยินยอม เราจะทำการขอความยินยอมจากท่านก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ โปรดอ้างอิงถึงวันที่บนหัวกระดาษของนโยบายฯ ฉบับนี้ เพื่อให้ทราบถึงวันที่ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายฯ ครั้งล่าสุด

12. คำถาม ผลตอบรับ ข้อกังวล คำแนะนำหรือข้อเรียกร้อง

12.1 หากท่านมีคำถามใดเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูล โปรดอ้างถึงรายการคำถามที่พบบ่อยในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล

12.2 หากคำถามของท่านไม่อยู่ในรายการคำถามที่พบบ่อยของเรา หรือหากท่านมีผลตอบรับ ข้อกังวล คำแนะนำหรือข้อเรียกร้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อเราที่

บริษัท เอสพี21 อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
เลขที่ 66/863 หมู่ 5 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 063 942 6561

Message us