บทความ GPS

กรมการขนส่งทางบก อำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 (ชั่วคราว) ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567

ข่าววันที่ 27 ธ.ค. 2566 ก

อ่านต่อ
บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (Transport Safety Manager : TSM)

บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง (Transport Safety Manager : TSM) คือใคร?

บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง เป็นบุคลากรเฉพาะด้านที่รับผิดชอบในการวางแผน และควบคุมกำกับดูแลความปลอดภัยในการขนส่งรวมทั้งมีแผนการจัดการและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุฉุกเฉินมีหน้าที่หลัก 5 ด้าน

อ่านต่อ

GPS Tracker รุ่น ST-901

GPS Tracker จะเป็นเครื่องอุปกรณ์ที่ช่วยติดตามรถ หากอยากทราบตำแหน่งรถอยู่ที่ไหน สามารถทราบได้ทันที แน่นอนว่าทำให้รถของคุณปลอดภัยมากขึ้น และยังมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ ผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณ สามารถติดตั้งรถทุกชนิด สำหรับรุ่น ST-901 จะเป็นรุ่นหนึ่งที่แนะนำให้ใช้ ด้วยคุณสมบัติต่างๆ แล้ว ซึ่งสามารถตอบโจทย์ปัญหาเรื่องรถได้ดี ด้วยที่สามารถให้ความปลอดภัยได้มากแล้ว ยังมีระบบแจ้งเตือนหลายชนิดด้วยกัน

อ่านต่อ

GPS Tracker รุ่น ST-902 แบบเสียบพอร์ต OBD2

GPS Tracker จะเป็นเครื่องอุปกรณ์ที่ช่วยติดตามรถ หากอยากทราบตำแหน่งรถอยู่ที่ไหน สามารถทราบได้ทันที แน่นอนว่าทำให้รถของคุณปลอดภัยมากขึ้น และยังมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ ผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณ สามารถติดตั้งรถทุกชนิด สำหรับรุ่น ST-902 จะเป็นรุ่นหนึ่งที่แนะนำให้ใช้ ด้วยคุณสมบัติต่างๆ แล้ว ซึ่งสามารถตอบโจทย์ปัญหาเรื่องรถได้ดี ด้วยที่สามารถให้ความปลอดภัยได้มากแล้ว ยังมีระบบแจ้งเตือนหลายชนิดด้วยกัน

อ่านต่อ
Message us