รถยนต์เก่าเกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์เก่าเกิน 5 ปี ต่อภาษีออนไลน์ได้แล้ว

รถยนต์เก่าเกิน 7 ปี รถจักรยานยนต์เก่าเกิน 5 ปี ต่อทะเบียนออนไลน์ได้แล้ว
รถยนต์เก่าเกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์เก่าเกิน 5 ปี ต่อทะเบียนออนไลน์ได้แล้ว

กรมการขนส่งทางบก ได้เปิดช่องทางให้ผู้ใช้รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ยื่นเสียภาษีประจำปี ทั้งรถใหม่ และรถเก่าที่มีอายุการใช้งาน 7 ปีขึ้นไป หรือรถจักรยานยนต์อายุเกิน 5 ปี แต่ต้องได้รับการตรวจสภาพรถจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) และต้องซื้อพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สามารถต่อทะเบียนออนไลน์ได้แล้ว

สามารถดำเนินการต่อภาษีออนไลน์ได้ที่ได้ที่ : https://eservice.dlt.go.th/esvapp/login.jsf

เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก

เงื่อนไขรถสำหรับยื่นชำระภาษี

รถที่สามารถยื่นชำระภาษีประจำปีผ่านระบบออนไลน์มีเงื่อนไขดังนี้

  • เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1), รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รย.2),รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.3) และรถจักรยานยนต์ (รย.12) ที่จดทะเบียนทุกจังหวัด
  • รถประเภท รย.1, รย.2 และ รย.3 ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปีนับจากวันจดทะเบียนครั้งแรกและรถ รย. 12 ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี นับจากวันจดทะเบียนครั้งแรกต้องผ่านการตรวจสภาพจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ก่อนชำระภาษี
  • รถประเภท รย.1, รย.2 และ รย.3 ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 2,200 กิโลกรัม หรือที่ไม่ต้องขอรับความเห็นชอบก่อนชำระค่าภาษีประจำปี
  • รถที่ค้างชำระค่าภาษีประจำปี เกิน 1 ปี ต้องผ่านการตรวจสภาพจากสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ก่อนชำระภาษี
  • ไม่ใช่รถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (แก๊ส) ทุกชนิดเป็นเชื้อเพลิง
  • เป็นรถที่มีสถานะทางทะเบียน หรือไม่ถูกระงับทะเบียนเนื่องจากค้างชำระภาษีประจำปี ติดต่อกันครบ 3 ปี
  • ไม่ใช่รถที่ได้รับการยกเว้นค่าภาษีประจำปี
  • ไม่ใช่รถที่ถูกอายัดทะเบียน
  • ชำระภาษีประจำปีล่วงหน้าไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันครบกำหนดชำระภาษี

———————————————————————

GPSDD รุ่น GDD03 มีการจัดเก็บข้อมูลของผู้ขับขี่ด้วยนะ !!GPS ติดตามสำหรับรถที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ รถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุกขนส่งบางประเภทต้องติดตั้งระบบ GPS ขนส่ง เพื่อเชื่อมโยงเข้ากับ เซิร์ฟเวอร์ของกรมการขนส่งทางบก โดยที่ GPS จะต้องสามารถ สามารถจัดเก็บข้อมูลรถ ทุก 1 นาที และแสดงค่า ผู้ขับรถ ข้อมูลความเร็วรถ ชั่วโมงการขับขี่ พิกัดตำแหน่งของรถบันทึกข้อมูลครบครัน มั่นใจตรวจสอบได้มั่นใจ GPSDD ใช้ดีจริงๆตำแหน่งแม่นยำ ไม่พลาดการติดตามซื้อได้ที่ https://shop.line.me/@tracker/product/1001621041GDD03 ติดตั้งง่าย แบตอึดป้องกันตัวเอง ปลอดภัยไว้ก่อน!!GPSDD รุ่น GDD03GPS ติดตามคน รถยนต์ และสิ่งของ สามารถติดตามรถแบบเรียลไทม์ ไม่ต้องติดตั้ง แบบอึดใช้งานได้หลายเดือน สามารถดูการเดินทางย้อนหลังได้ 90 วัน สามารถฟังเสียงรอบๆ ตัว gps ได้ สามารถแจ้งเตือนเมื่อขับรถออกนอกขอบเขต มีระบบเตือน เมื่อมีคนดึง GPS ออก สามารถเลือกฟังก์ชันการทำงานได้อยู่ที่ไหนไม่หวั่น เช็กได้มั่นใจ ปลอดภัยชัวร์—————

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Inbox facebook : m.me/GPSTracker4Car

Line id : @trackerTel : 084-614-9849หรือช้อปสินค้าผ่าน Line Shop คลิกลิงก์นี้Line shop : https://shop.line.me/@tracker

สินค้า : https://shop.line.me/@tracker/product/1001621041#GPS#tracker#บอกตำแหน่ง#ป้องกันรถหาย#ทรัพย์สิน#ป้องกัน#GPSDD#จำหน่ายgps#ติดตามรถ#บริการติดตั้ง#ป้องกันตัวเอง#ปลอดภัย#GDD03#DLT460

Message us