การลงทะเบียน SIM AIS และการสมัครใช้ Voice VoLTE เพื่อให้ GPSDD ดักฟังเสียงได้

Voice VoLTE หรือ Voice Over LTE เป็นวิธีการส่งข้อมูลเสียง(Voice) ผ่านไปบนคลื่นเครือข่าย 4G

ซึ่งอุปกรณ์ของ GPSDD ที่ทำงานผ่านคลื่น 4G และมีฟังก์ชั่น ฟังเสียงรอบๆ ได้ ต้องทำการเปิดให้ sim ทำงานผ่าน VoLTE ก่อนถึงจะฟังเสียงได้

การลงทะเบียน SIM AIS และการสมัครใช้ Voice VoLTE

ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งาน SIM AIS (ข้อ 1-2)

ถ้า SIM ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ทำการเปิด AIS VoLTE (ข้อ 3-4)

ขั้นตอนการลงทะเบียนใช้งาน SIM AIS

1. เอา sim ใส่ในโทรศัพท์ เพื่อลงทะเบียนตามขั้นตอนที่ซองใส่ SIM หรือดู clip นี้นะครับ

2. ลงทะเบียนเสร็จให้เติมเงินประมาณ 50 บาท

ขั้นตอนการเปิดใช้งาน AIS VoLTE

3. ทำการเปิด AIS VoLTE โดยการ พิมพ์ข้อความ *412*1#  แล้วกดโทรออก จะมีข้อความตอบกลับ ว่าเปิด Ais Volte สำเร็จ แต่ถ้าเกิด Error เนื่องจากอุปกรณ์ไม่รองรับ ให้ทำการติดต่อเจ้าหน้าที่ AIS

การลงทะเบียน SIM AIS และการสมัครใช้ Voice VoLTE
การลงทะเบียน SIM AIS และการสมัครใช้ Voice VoLTE

4. โทรติดต่อเจ้าหน้าที่ AIS เพื่อเปิด AIS VoLTE โดยบอกเจ้าหน้าที่ว่าทำการ ส่งข้อความเปิดใช้งาน *412*1#   แล้ว แต่ไม่สำเร็จ ขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยเปิดให้ โดยติดต่อ 1175

Message us