GPSDD GPS ติดตามสำหรับรถที่กรมการขนส่งทางบก กำหนดให้ติด GPS

Sale 40%

GPSDD GPS ติดตามสำหรับรถที่กรมการขนส่งทางบก กำหนดให้ติด GPS

GPSDD GPS ติดตามสำหรับรถที่กรมการขนส่งทางบก
กำหนดให้ติด GPS รถบรรทุก รถพ่วง รถบรรทุกสารเคมี รถทัวร์ รถตู้โดยสาร รถ Taxi

750.00 ฿

หมวดหมู่

รายละเอียดสินค้า

GPSDD GPS ติดตามรถ

สำหรับติดรถที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ รถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกขนส่ง ต้องติดตั้งระบบ GPS ขนส่ง เพื่อ เชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถของกรมการขนส่งทางบก

โดยจัดเก็บข้อมูลรถทุก 1 นาที เป็นข้อมูลการใช้ความเร็ว, ชั่วโมงการขับขี่ และตำแหน่งพิกัดของรถ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือ ที่สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการขนส่งติดตามพฤติกรรมผู้ขับรถ เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือบริหารการขนส่งทางบกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยรถกลุ่มดังกล่าว มีรายละเอียด ดังนี้

 1. กลุ่มรถโดยสารสาธารณะ ที่ต้องติดตั้ง GPS ขนส่ง
  • รถโดยสารสองชั้น รถบัส, รถบัส 2 ชั้น, รถตู้โดยสาร, รถ Taxi รถตู้ (ป้ายเหลือง) การติดตั้ง GPS ขนส่ง คลอบคลุมทั้งรถ ประจำทาง ไม่ประจำทาง
 2. กลุ่มรถบรรทุกขนส่ง ที่ต้องติดตั้ง GPS ขนส่ง
  • รถลากจูง
  • รถบรรทุกขนาดใหญ่ (10 ล้อขึ้นไป)
  • รถขนวัตถุอันตราย

กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ รถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกขนส่ง บางประเภท ต้องติดตั้งระบบ GPS ขนส่ง เพื่อ เชื่อมโยงเข้ากับ เซิฟเวอร์ของกรมการขนส่งทางบก โดยที่ GPS จะต้องสามารถ สามารถจัดเก็บข้อมูลรถ ทุก 1 นาที และแสดงค่า

 • ผู้ขับรถ
 • ข้อมูลความเร็วรถ
 • ชั่วโมงการขับขี
 • พิกัดตำแหน่งของรถ

โดยทางกรม จะนำข้อมูลพฤติกรรม ของผู้ขับขี่ มาทำการประเมิน และกำหนดมาตรการความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นกับรถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุก

หลักการทำงานของ GPS ขนส่ง

 • คนขับรถต้องรูดใบขับขี่ก่อนขับรถทุกครั้ง หากไม่รูดบัตรหรือใช้บัตรผิดประเภทจะมีเสียงร้องเตือนจนกว่าจะใช้บัตรที่ถูกประเภทรูด
 • เครื่อง GPS ขนส่ง จะส่งข้อมูลคนขับรถและตำแหน่งพร้อมความเร็วไปยัง Server ของกรมการขนส่งทางบกโดยผ่านระบบเครือข่ายสัญญาณมือถือทุก 1 นาที
 • ผู้ประกอบการสามารถดูตำแหน่งรถและรายงานต่าง ๆ ผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ ได้ตลอด 24 ชม. และดูย้อนหลังได้อย่างน้อย 6 เดือน
 • ข้อมูลจะถูกส่งตรงไปยังกรมการขนส่งทางบกตลอด 24 ชม.
 • หากไม่ติดตั้ง ทางกรมจะไม่สามารถต่อทะเบียนรถได้

Message us