กรมการขนส่งทางบก อำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 (ชั่วคราว) ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567

ข่าววันที่ 27 ธ.ค. 2566

กรมการขนส่งทางบก อำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 (ชั่วคราว) ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 27– 30 ธันวาคม 2566 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน กรณีถูกเอารัดเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ

วันนี้ (27 ธันวาคม 2566 ) เวลา 09.30 น. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 (ชั่วคราว) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) เพื่อให้บริการรับเรื่องร้องเรียนและป้องกันมิให้ผู้โดยสารถูกเอารัดเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะตลอดจนช่วยเหลือให้ผู้โดยสารเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ที่จะมาถึงนี้เป็นวันหยุดยาวต่อเนื่อง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนนิยมเดินทางกลับภูมิลำเนา และมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยว ตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งคาดการณ์ว่าในเทศกาลปีใหม่จะมีปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทั่วประเทศรวม 15.84 ล้านคน กรมการขนส่งทางบกได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึง 4 มกราคม 2567 โดยจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 (ชั่วคราว) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนที่เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะในช่วงเทศกาลปีใหม่และให้บริการรับเรื่องร้องเรียนกรณีที่ผู้โดยสารไม่ได้รับความปลอดภัย ถูกเอารัดเอาเปรียบ และไม่ได้รับบริการที่ดี นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ร่วมอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบการเดินรถและดูแลความปลอดภัยภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ควบคู่กับการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถโดยสาร ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพทั้ง 3 แห่ง (จตุจักร เอกมัย บรมราชชนนี) และสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อดำเนินการตรวจอุปกรณ์ส่วนควบให้มีความมั่นคงแข็งแรงและพร้อมใช้งาน อาทิเช่น ตัวถังรถ ที่นั่งและเข็มขัดนิรภัย ถังดับเพลิง (ต้องมีอย่างน้อย 2 ถัง) ระบบไฟฟ้าภายในรถ ยางรถ กระจกและหน้าต่าง และระบบ GPS เป็นต้น หากพบรถโดยสารสาธารณะมีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย สั่งเปลี่ยนรถคันใหม่ทดแทนหรือสั่ง “ห้ามใช้” รถคันดังกล่าวทันที รวมถึงตรวจความพร้อมของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ ได้แก่ การมีใบอนุญาตขับรถที่ถูกต้อง ตรวจสมุดประจำรถ ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และกำชับให้คนขับรถโดยสารสาธารณะต้องปฏิบัติตามกฎหมายจราจรทางบก และตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกอย่างเคร่งครัด

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า ประชาชนที่พบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ สามารถแจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ (ชั่วคราว) ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วประเทศ หรือช่องทางร้องเรียนต่างๆของกรมการขนส่งทางบกซึ่งให้บริการตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 จำนวน 5 ช่องทาง  ดังนี้ 1) สายด่วน โทร.1584 ตลอด 24 ชั่วโมง2) dlt_1584complain@hotmail.com 3) Facebook ชื่อ “1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ” 4) Line: @1584dlt และ 5) แอปพลิเคชัน DLT GPS ทั้งนี้ ทุกปัญหาการร้องเรียนของประชาชน กรมการขนส่งทางบกจะเร่งตรวจสอบและแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบทาง SMS และแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการเป็นระยะ จนกว่าจะแก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ โดยมีมาตรการลงโทษผู้กระทำความผิดขั้นสูงสุดทุกกรณี หากพบการกระทำความผิดซ้ำ ความผิดร้ายแรง และเข้าข่ายเป็นภัยสังคมจะดำเนินการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตทันที เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน  

ที่มา: กรมการขนส่งทางบก
Message us