ขั้นตอนและรายละเอียดในการต่อใบขับขี่ ปี 2566

ขั้นตอนและรายละเอียดในการต่อใบขับขี่ ปี 2566

ขั้นตอนและรายละเอียดในการต่อใบขับขี่ ปี 2566

ในปี 2566 นี้ทางกรมขนส่งทางบกมีกระบวนการในการต่อใบขับขี่ที่ต่างจากปีที่ผ่านมา หากคุณต้องการต่อใบขับขี่จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและรายละเอียดในการต่อใบขับขี่ ปี 2565 ดังข้อมูลที่จะแสดงต่อไปนี้

ขั้นตอนในการต่อใบขับขี่

 • ต้องผ่านการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ E-Learning จากเว็บไซต์ DLT e-Learning (dlt-elearning.com) จากนั้นให้เก็บหลักฐานมาแสดงในวันที่เข้าดำเนินการต่อใบขับขี่
 • จองคิวผ่าน แอปพลิเคชั่น DLT SMART QUEUE ทั้งระบบ iOS/Android อย่าลืมบันทึกภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐานการจองคิว หรือ Walk-in เข้าไปที่กรมการขนส่งทางบกได้เลยตามวันเวลาที่สะดวก
 • เมื่อไปยังกรมขนส่งทางบกแล้ว หลังจากได้แสดงหลักฐานการผ่านการฝึกอบรมออน์ไลน์และเอกสารอื่นๆ แล้ว จากนั้นจะเข้าสู่การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
 • ขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการถ่ายรูป ชำระค่าธรรมเนียมตามประเภทรถ และรอรับใบขับขี่ใบใหม่ได้เลย

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • ใบขับขี่ฉบับเดิมที่หมดอายุหรือใกล้หมดอายุไม่เกิน 90 วัน
 • บัตรประชาชนตัวจริงหรือพาสปอร์ท
 • หลักฐานการผ่านการฝึกอบรมออนไลน์
 • คิดวที่จองผ่าน แอปพลิเคชั่น DLT SMART QUEUE (หาก Walk-In ไม่ต้องแสดงในส่วนนี้)
 • ใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 1 เดือน

ค่าธรรมเนียม

 • รถยนต์ 505 บาท
 • รถจักรยานยนต์ 255 บาท

ข้อควรรู้เพิ่มเติม

 • สามารถต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้าก่อนหมดอายุได้ 90 วัน และหมดอายุได้ ไม่เกิน 1 ปี
 •  ใบขับขี่ขาดอายุเกิน 1 ปี ต้องอบรม 2 ชม. และทดสอบข้อเขียนใหม่
 • ใบขับขี่ขาดเกิน 3 ปี ต้องอบรม 2 ชม. ทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถใหม่

ที่มา : กรมการขนส่งทางบก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Inbox facebook : m.me/GPSTracker4Car

Line id : @tracker

Tel : 084-614-9849

หรือช้อปสินค้าผ่าน Line Shop คลิกลิงก์นี้

Line shop : https://shop.line.me/@tracker

Webpage สินค้า : GPS Tracker – GPSDD (thaigpsdd.com)

สินค้า : https://shop.line.me/@tracker/product/1001621041#GPS#tracker#บอกตำแหน่ง#ป้องกันรถหาย#ทรัพย์สิน#ป้องกัน#GPSDD#จำหน่ายgps#ติดตามรถ#บริการติดตั้ง#ป้องกันตัวเอง#ปลอดภัย#GDD03#DLT460

Message us