การลงทะเบียน SIM Card ของ True สำหรับ GPSDD

1. GPS Tracker ยี่ห้ อ GPSDD จะแถม SIM ที่เหมาะสำหรับ GPS ที่สุดไปด้วย

SIM ที่แถมไปพร้อม GPSDD เป็น SIM ที่เหมาะสมกับ GPS มากที่สุด โดยได้ทดสอบเรื่องความประหยัด และการใช้งานร่วมกับ GPS ติดตามรถ ซึ่งผลที่ออกมา ดีกว่า SIM หลายๆ ชนิด ทางร้านจึงเลือกที่จะแถมไปพร้อมกับ GPS เพื่อให้ลูกค้าสะดวก ไม่ต้องไปหาซื้อ SIM ให้ลำบาก โดยมีคำแนะนำเกี่ยวกับ SIM ที่ทางร้านแถมดังนี้

 • รายละเอียด SIM แบบประหยัด สำหรับ GPS ติดตามรถ
 • การยกเลิกโปรที่ติดมากับ SIM
 • การลงทะเบียน SIM Online
 • การลงทะเบียน โดยส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ช่วยลงทะเบียน
 • การลงทะเบียนที่ศูนย์ทรู

Sim card ที่ GPSDD แถมไปพร้อมตัว GPS จะเป็น SIM ที่ทางร้านไ้ด้ตรวจสอบซ้ำๆ หลายครั้ง และพบว่าประหยัด เหมาะสำหรับ GPS มากที่สุด

โดย SIM ที่แถมไปกับ GPS Tracker จะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับ GPS ดังนี้

 • ใช้ Data internet น้อยมาก โดยใช้ Data internet ในการส่งข้อมูลตำแหน่งรถโดยประมาณ <1Mb ต่อวัน (ใช้น้อยมาก)
 • ค่า Internet ของ Sim นี้คือ Mb ละ 50 สตางค์ ดังนั้นวันหนึ่งจะใช้ไม่ถึง 50 สตางค์
 • ควรเติมเงินแค่เดือนละ 20-50 บาท ถ้าเติมเยอะเงินจะเปลืองเปล่าๆ เพราะใช้ไม่ถึง
 • ถ้าให้ GPS ส่งข้อความ จะหักค่าส่งข้อความจาก SIM ข้อความละ 3-6 บาท ดังนั้นไม่ควรให้ GPS ส่งข้อความบ่อย หากต้องการดูตำแหน่งรถ ดูผ่าน Application ดีกว่า
 • ถ้าโทรหา GPS เพื่อดักฟังเสียง จะไม่เสียตังค์

GPS บางรุ่น ถ้าต้องการดักฟังเสียง จะให้ GPS โทรหา กรณีนี้จะมีค่าโทรเกิดขึ้นที่ตัว GPS ค่าโทรนาทีละ 2 บาท

2. คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Data internet ที่แถมไปกับ SIM

เนื่องจาก GPS จะใช้ Data internet น้อยมาก แต่ SIM ที่แถมไปพร้อม GPS จะมี data internet แถมไปด้วย 500Mb โดยจะใช้ได้ 1 สัปดาห์ เมื่อครบสัปดาห์ ระบบก็จะหักเงินอัตโนมัติ 79บาท เพื่อเติม Internet อีก 500Mb

แต่ความเป็นจริงเราไม่ได้ใช้ Data internet เยอะถึง 500Mb จึงไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้ เพื่อป้องกันการโดนหักเงิน ผมมีคำแนะนำดังนี้

 1. อย่าเติมเงินมาก แนะนำให้เติมแค่ 20-50 บาทต่อเดือนก็พอ
 2. ถ้าจะให้ดี โทรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ยกเลิกโปรโมชั่น Intetnet 500Mb ออก
คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Data internet ที่แถมไปกับ SIM

3. การลงทะเบียน SIM Card

Sim สำหรับ GPS Tracker ที่ GPSDD แถมไปด้วย เป็น SIM ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน ดังนั้น ทางร้านขอแนะนำวิธีการลงทะเบียน SIM สำหรับใช้ร่วมกับ GPS ติดรถยนต์ ซึ่งมีอยู่ 4 วิธี ดังนี้

คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Data internet ที่แถมไปกับ SIM

3.1 ลงทะเบียน Online ผ่าน application True I service ในโทรศัพท์มือถือ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 • เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน และ SIM card ที่แถมไปด้วย และโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อ Internet ได้ให้เรียบร้อย
 • ใส่ SIM Card ลงในโทรศัพท์
 • เชื่อมต่อสัญญาณ Internet แล้วลง Application True iService ผ่าน Google playstrore หรือ Appstore
 • ทำการลงทะเบียน ผ่าน Application True iservervice โดยทำตาม Clip Video นี้

3.2 ลงทะเบียน SIM กับเจ้าหน้าที่ทรู ผ่านการวีดีโอ Call

 • เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน และ SIM card ที่แถมไปด้วยให้เรียบร้อย
 • ทำการอนุญาตให้เข้าถึงกล้องและโมโครโฟน
 • จะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำการลงทะเบียน step by step

3.3 ลงทะเบียนโดยการส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่เป็นคนลงทะเบียน

 • ถ่ายรูปบัตรประชาชนและ SIM Card ถ้าเป็นไปได้ขีดคร่อม และระบุเพื่อลงทะเบียน SIM Card เท่านั้น
ลงทะเบียน โดยการส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่เป็นคนลงทะเบียนให้ โดยมีวิธีการดังนี้
 • ส่งรูปถ่ายให้เจ้าหน้าที่ผ่าน Line id: @simy หรือ Scan QR Code ด้านล่างนี้หรือแตะเพิ่มเพื่อน ตาม Link นี้ครับ
  https://lin.ee/Fvhy1Ji

3.4 ลงทะเบียนที่ ศูนย์ทรู

 • นำบัตรประชาชน และ SIM ไปลงทะเบียนที่ศูนย์ทรู
ลงทะเบียนที่ ศูนย์ทรู

Message us